Konkurs na stronę internetową Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach Drukuj
środa, 02 marca 2011 10:40

Konkurs na stronę internetową Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach

 

REGULAMIN KONKURSU NA STRONĘ INTERNETOWĄ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSZYCACH

Celem konkursu jest  uwrażliwianie jego uczestników na twórcze i oryginalne przedstawienie walorów pracy biblioteki oraz propagowanie jej za pomocą Internetu.

Zadaniem konkursu jest propagowanie wysokiej jakości walorów estetycznych i funkcjonalnych autorskich stron internetowych oraz pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.

W konkursie mogą brać udział gimnazjaliści z Gimnazjum w Koszycach im. St. Wyspiańskiego.

Przedmiotem konkursu jest autorska strona internetowa tematycznie związana z hasłem  „e-biblioteka czyli własna strona internetowa"- szablon graficzny witryny internetowej opracowany w formacie HTML+grafika lub xHTML+CSS

Strona zgłaszana do konkursu powinna być przygotowana w formacie umożliwiającym oglądanie jej za pomocą przeglądarek Explorer, Mozilla Firefox lub innych dostępnych przeglądarek.

Podstawowe parametry:

- rozmiar - np. szerokość 1000 pikseli

- rozdzielczość pliku – np. 300 dpi

- format pliku : PNG, JPG

Forma dostarczenia: płyta CD

na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach
ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dopuszczalne są prace wykonane indywidualnie lub w parach(maksymalnie dwóch autorów).

Strony www  należy zgłaszać do 4 kwietnia 2011 r., strony zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do  wykorzystania nadesłanych prac, do stworzenia profesjonalnej strony www Biblioteki.

Nadesłane prace oceniać będzie jury złożone z  informatyka, przedstawiciela Urzędu Gminy w Koszycach, instruktora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach, nauczycieli informatyki Gimnazjum w Koszycach.

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria :

-przejrzystość i czytelność,

-układ menu,

-adekwatność,

-kolorystyka,

-oryginalność i kompletność treści zawartych na stronie,
-oryginalność sposobu przedstawienia tematu,
- informacyjne,
- estetyczne,
- użytkowe,
- techniczne,
- zgodność z regulaminem.

Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia; przewiduje się jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia w postaci sprzętu elektronicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszycach.  Zostanie również wywieszona lista laureatów w Centrum Oświatowym w Koszycach

i Gminnej Bibliotece Publicznej, najpóźniej do końca kwietnia 2011 r.


Przewiduje się uruchomienie wątku pt. "Prace konkursowe", poświęconego wymianie opinii  i komentarzy dotyczących zgłoszonych prac na internetowym forum dyskusyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach po uruchomieniu strony www Biblioteki.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie!

Czekają na Was atrakcyjne nagrody.

Poprawiony: środa, 02 marca 2011 10:48