Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Koszyce Drukuj
poniedziałek, 12 września 2011 08:33

11 września 2011r. wędkarze Koła PZW Koszyce walczyli o Puchar Wójta Gminy Koszyce. Przy pięknej słonecznej pogodzie 14-tu wędkarzy starało się złowić jak najwięcej ryb aby zdobyć to cenne trofeum.

Niestety bardzo niski stan wody w Wiśle nie sprzyjał łowieniu większych okazów. Trzeba się było zadowolić drobnicą. Dominowała ukleja. Zwycięzca zawodów złowił jej ponad 160 szt.

 

Zawody o Puchar Wójta rozgrywane są od wielu lat. Wójt Gminy bardzo wspiera działalność organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy.

 

Z Kołem Wędkarskim gmina podpisała porozumienie o współpracy w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska na mocy którego Koło współpracuje z gminą Koszyce w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczy w ogólnokrajowych i gminnych akcjach ekologicznych jak: „Sprzątanie Świata – Polska”, „Tygodniu czystości wód”, obchodach „Dnia Ziemi”, chroni cieki wodne na terenie gminy (rzeka Szreniawa, Nidzica) poprzez współpracę z Państwową Strażą Rybacką, Strażą Ochrony Przyrody i Policją w zakresie tępienia kłusownictwa, oraz likwidowania dzikich wysypisk śmieci. Pracuje z młodzieżą szkolną w zakresie: ochrony wód i rybostanu, popularyzacji turystyki, sportu wędkarskiego i rekreacji.

 

Gmina zaś popiera  podejmowane przez Koło Wędkarskie inicjatywy proekologiczne, wspiera finansowo zarybianie wytypowanych przez Koło odcinków rzek na terenie gminy Koszyce.

Wyniki zawodów

I miejsce - Grzegorz Walęzak – 1759

II miejsce – Zdzisław Śpiewak – 1607

III miejsce – Zbigniew Wasilewski - 862

 Zdjęcia

Poprawiony: poniedziałek, 12 września 2011 09:41