Przekazanie wodociągu w Przemykowie Drukuj
poniedziałek, 19 września 2011 11:40

18 września 2011r. w Przemykowie odbyło się uroczyste przekazanie 1etapu prac związanych z  zadaniem “Budowa sieci wodociągowej  dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice” w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””.

W uroczystości na zaproszenie Wójta Gminy Koszyce – Stanisława Rybaka oraz Samorządu Wiejskiego Przemykowa uczestniczyli: Andrzej Pałys – Poseł na Sejm RP, Samorządowcy z sąsiednich gmin, władze Związków Nidzica” i „Nida 2000”, Inżynier Kontraktu, Firma wykonująca sieć wodociągową, Firma eksploatująca sieć wodno-kanalizacyjną.

Symbolicznego otwarcia wodociągu dokonali: Pan Andrzej Pałys – Poseł na Sejm RP i Stanisław Rybak – Wójt Gminy Koszyce w asyście Ryszarda Sieradzego – Sołtysa Przemykowa, który odkręcił kurek z wodą. I tak pierwszy raz w historii Przemykowa popłynęła woda z wodociągu. Społeczność Przemykowa oraz miejscowości, w których zakończono I etap budowy wodociągu bardzo serdecznie podziękowała Panu Posłowi i Wójtowi Gminy Koszyce porównując znaczenie wodociągu do elektryfikacji miejscowości.  Księża proboszczowie parafii Przemyków – Ksiądz Jerzy Sikora i Rachwałowic – ksiądz Czesław Kubiś dokonali poświęcenia wodociągu.

Za zasługi dla miejscowości, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej senior wiejskiego samorządu Pan Stanisław Noga został odznaczony Złotym Krzyżem Związku OSP. Za zaangażowanie i pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć wieś podziękowała też, wręczając okolicznościowe pismo rodzinie Państwa Wojciarczyków – właścicielom tartaku.

Na koniec mieszkańcy bawili się na festynie przy dźwiękach kapeli góralskiej.

Idea rozwiązania problemu braku wody pitnej na terenie nadnidziańskim zrodziła się w 1991r, kiedy to 7 gmin utworzyło nieformalne porozumienie, a pomysłodawcą projektu był aktualny poseł Andrzej Pałys . W 1993r. powstał Związek Międzygminny NIDA 2000  do którego gmina Koszyce wstąpiła w 1994r.    Intensywne prace organizacyjne, którym ton nadawali Andrzej Pałys i Stanisław Rybak zaowocowały najpierw wybudowaniem ujęcia brzegowego wody na Nidzie w Starym Korczynie, a następnie w latach 2003 -  2005 przy dominującym udziale środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa wybudowana została nowoczesna stacja uzdatniania wody w Starym Korczynie oraz wodociąg regionalny przesyłowy długości 25 km kończący się przepompownią i zespołem zbiorników wyrównawczych w Siedliskach  nakładem 6 mln Euro. Zapewnia to pełne pokrycie wszelkich potrzeb wodnych naszej gminy. Nieocenioną pomoc organizacyjną i finansową dla Związku okazały władze województwa świętokrzyskiego.

W 2010 roku w ramach porozumienia 2 związków międzygminnych i 4 gmin rozpoczęła się największa inwestycja wodno-kanalizacyjna z kosztorysem blisko 100 mln zł realizowana w ramach Funduszu Spójności przy istotnym wsparciu WFOŚiGW w Kielcach.   Wartość poprzetargowa inwestycji w gminie Koszyce wynosi blisko 17 mln zł, a odcinek sieci wodociągowej przekazywanej do użytku długości  28,5 km kosztował prawie 4,5 mln zł.

Zdjęcia

Poprawiony: poniedziałek, 19 września 2011 12:19