Komisje Rady Gminy Print
Friday, 15 March 2013 15:19

 

W dniu 20 marca 2013 o godzinie 8ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koszyce odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Porządku i Spraw Socjalnych