SPRZĄTANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w GMINIE KOSZYCE. Print
Thursday, 11 April 2013 06:53

Informujemy, iż 13 kwietnia 2013r. w godz. między 13.00 a 17.00 odbędzie się zapowiadana wcześniej akcja

SPRZĄTANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w GMINIE KOSZYCE.

 

Prosimy kierowników grup sprzątających o pobranie z Urzędu Gminy rękawic ochronnych, worków na śmieci i pakietów pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkania organizacyjnego w dniu 20 lutego br. poszczególne organizacje  podjęły się akcji zbiórki śmieci w następujących miejscach:

- OSP Książnice Wielkie: brzegi i koryto rzeki Szreniawy od Biskupic do młyna w Książnicach Małych,

- Koło Łowieckie LIS : brzegi i koryto rzeki Szreniawy od młyna w Książnicach Małych do młyna we Wroczkowie,

- OSP Koszyce : brzegi i koryto rzeki Szreniawy od młyna we Wroczkowie do mostu w Koszycach, park w Koszycach

- OSP Łapszów : brzegi i koryto rzeki Szreniawy od mostu w Koszycach do ujścia,

- Koło Łowieckie SZARAK i OSP Rachwałowice : brzegi i koryto rzeki Jawornik , pobocza drogi na Niebyle i część lasu w Filipowicach od północno-zachodniej strony drogi krajowej,

- Koło Wędkarskie : brzegi i koryto rzeki Nidzicy,

-  Centrum Oświatowe : boczne ulice Koszyce, wąwóz w kierunku Filipowic i las w Filipowiczach po południowowschodniej stronie drogi krajowej,

- Stowarzyszenie SZRENIAWA 2010:  las w Filipowiczach od strony wschodniej i jego otoczenie + przygotowanie integracyjnego ogniska w Koszycach,

- Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych Gmin y Koszyce: pobocza dróg w Książnicach Wielkich i Łapszowie, place publiczne, sadzenie nowych drzew + przygotowanie integracyjnego ogniska w Książnicach Wielkich,

- OSP Przemyków i sołectwo Piotrowice: pobocza drogi od „nadwiślanki” przez Piotrowice i Przemyków do Siedlisk + przygotowanie integracyjnego ogniska w Przemykowie

- sołectwo Malkowice-Siedliska: pobocza drogi od Sokołowic i inne wybrane miejsca w sołectwie.

Zebrane do worków śmieci ochotnicze straże pożarne zobowiązały się zwieźć samochodami strażackimi ze swych rejonów na targowicę w Koszycach, gdzie będą czekać na odbiór przez MPO Kraków.

Na zakończenie akcji planuje się zorganizowanie integracyjnych ognisk dla uczestników akcji w trzech miejscach: w Książnicach Wielkich, Koszycach i Przemykowie, a Urząd Gminy zabezpieczy kiełbaski i napoje.

Last Updated on Thursday, 11 April 2013 06:55