Gaudeamus igitur w Koszycach Print
Friday, 18 October 2013 07:21

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Koszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała miejsce 14 października w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. St. Boducha.

 

Powołanie i zarejestrowanie Stowarzyszenia Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspaniałą odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie aktywizacji seniorów w różnych aspektach życia.

Uroczystego otwarcia dokonał prezes Stowarzyszenia Ireneusz Pokigo. Inicjatorem utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku był Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak. Gościem honorowym uroczystości była Elżbieta Achinger - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku między innymi w Wieliczce i Kłaju.

W formie krótkiego wykładu inauguracyjnego przedstawiła potrzebę tworzenia uniwersytetów i ich cele. Do najważniejszych zaliczyła:

-koncepcję permanentnego kształcenia;

-stymulowanie rozwoju osobowego;

-rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy;

-upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;

-integrację środowiska seniorów.

 

Marianna Marzec jako pierwsza otrzymała indeks studenta a za nią kolejnych pięćdziesięciu słuchaczy. Co prawda Uniwersytety Trzeciego Wieku nie mają statusu uczelni wyższych, ale działają według takich samych zasad w ramach roku akademickiego. Seniorzy nie zdają egzaminów, ale z równie wielkim zapałem uczą się np. języków obcych, obsługi komputera czy poznają tajniki przeróżnych dyscyplin naukowych. Powoływanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, jest bardzo istotne i potrzebne z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje.

Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. W gminie Koszyce liczącej 5700 mieszkańców, około 2000 stanowią seniorzy. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na tych przeobrażeniach jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie tego pozostają niezaspokojone takie potrzeby jak: potrzeba samokształcenia, potrzeba poznawania środowiska, potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, potrzeba wypełnienia wolnego czasu, potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystej inauguracji był koncert w wykonaniu artystki scen warszawskich pani Moniki Węgiel, w ramach realizacji projektu pt.: „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców poprzez udział w spotkaniach z wybitnymi ludźmi życia społecznego i artystycznego”.

Zdjęcia

Last Updated on Friday, 18 October 2013 08:20