II termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Print
Rolnictwo i ochrona środowiska
Tuesday, 30 July 2019 14:11

Urząd Miasta i Gminy Koszyce informuje, iż II termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 1 sierpnia do 2 września 2019r.

Należy przedłożyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 luty 2019r. do 31 lipiec 2019 r.

 

W przypadku posiadania bydła- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Aby uzyskać cały zwrot podatku akcyzowego należy zgromadzić 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, oraz w przypadku posiadania bydła: 30 litrów oleju napędowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową w roku zachowując przy tym właściwe terminy gromadzenia faktur i składania wniosków.

Pieniądze wypłacane będą w ostatnich dniach miesiąca października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków dostępne są w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce piętro I, pokój nr 10 oraz na stronie internetowej www.koszyce.gmina.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta Formularze do pobrania Referat Finansów – Dopłaty paliwowe