Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu – Nasze naturalne dziedzictwo Print
Rolnictwo i ochrona środowiska
Wednesday, 13 May 2020 11:06

Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu to teren bardzo wartościowy pod względem krajobrazowym, przyrodniczym, a także kulturowym. Dzięki zróżnicowaniu przyrodniczemu oraz ukształtowaniu terenu tutejsze okolice są piękne i wyjątkowe. Różnorodność barw i upraw w tym typowo rolniczym krajobrazie sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej.

Doliny rzeczne porastają gatunki wilgociolubne oraz zarastające żyzne tereny. Wśród pól widać miejsca, gdzie kiedyś przebiegały miedze, porośnięte są one zadrzewieniem. Doliny rzeczne oraz tereny sąsiadujące są mieszkaniem dla wielu gatunków zarówno kręgowców jak i bezkręgowców. Najwięcej tu ślimaków i owadów ale teren ten tętni życiem również płazów i ptaków. Żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna a nawet traszka zwyczajna są bezpośrednio związane ze środowiskiem wodnym. Po niebie latają łozówki, piecuszki, remizy czy kwiczoły oraz drapieżnicy tacy jak myszołów, pustułka czy jastrząb. Szuwary zamieszkują bażanty, kuropatwy, łyski i kaczki krzyżówki.

Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje powierzchnię 6 596 ha i położony jest na terenie gminy Koszyce, warto go chronić, aby jak najdłużej zachował swoje obecne walory.

Miłośnikom przyrody i wszystkim mieszkańcom polecamy film promujący Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu.