Świadczenie "Dobry start" Drukuj
wtorek, 23 czerwca 2020 10:08

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach uprzejmie informuje, że od 01 lipca 2020r. kontynuowany będzie Program „Dobry start”, czyli świadczenie przysługujące dzieciom uczącym się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia.

Program Dobry Start, czyli tzw. 300 plus ma wesprzeć rodziny w zakupieniu dzieciom szkolnej wyprawki. Wnioski o uzyskanie świadczenia będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada. Względem ubiegłorocznej edycji, program nie ulega zmianom. O uzyskanie pieniędzy z programu „Dobry start” może ubiegać się rodzic dziecka bądź pełnoletni uczeń, który uczy się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia. Ponadto jak zakłada formuła programu: „dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia”.

Ważną informacją jest fakt, że wyprawka 300 plus nie przewiduje żadnego limitu dochodowego, a więc nie obowiązuje cenzus majątkowy, aby ją otrzymać. Świadczenie nie przysługuje jednak dzieciom w przedszkolach lub zerówkach, a także nie obejmuje studentów uczących się na uczelniach wyższych.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2020r. (w formie papierowej w odpowiedniej instytucji administracji publicznej)