Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Drukuj
wtorek, 13 października 2020 14:10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych władzy rodzicielskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opieki nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażają chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu podczas którego zdobędą wiedzą i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskują informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększają umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Kandydaci odbywają również praktyki w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz informacji na temat szkolenia, udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Dane do kontaktu: 012 386-22-24, 517-892-666.