Odstąpienie od czynności przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 712/4 położonej w obrębie Morsko Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2019 14:52

Gmina Koszyce                                                                                                                                                                              Koszyce, 18.03.2019r.

ul.Elżbiety Łokietkówny 14

32-130 Koszyce

RGB.6840.1.2019

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Dz.U.2018.2204 t.j.) w imieniu Gminy Koszyce jako właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 712/4 położonej w obrębie Morsko, oświadczam, iż odstępuje od czynności przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz

mgr Stanisław Rybak