Wznowienie działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Print

Urząd Miasta i Gminy Koszyce mając na uwadze potrzebę mieszkańców z korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przywraca funkcjonowanie PSZOK we Włostowicach od września br. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób obsługujących oraz korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadza się zasady obsługi mieszkańców.

1. PSZOK będzie czynny w I i III sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

2. W danym dniu odpady zostaną odebrane od mieszkańców, którzy po rejestracji telefonicznej zostaną skierowani na konkretną godzinę, do momentu wyczerpania limitu czasowego funkcjonowania PSZOK.

3. Przy sobie należy mieć wyłącznie dokument tożsamości, gdyż fakt opłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie potwierdzony przy rejestracji.

4. Na PSZOK należy zgłosić się o wskazanej godzinie z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości względem pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów)

Odpady na PSZOK właściciel nieruchomości dostarcza we własnym zakresie. Rozładunek leży po stronie mieszkańca. Należy pamiętać, aby dostarczane odpady były należycie zabezpieczone przed wymieszaniem czy rozsypaniem.

Chęć dostarczenia odpadów na PSZOK można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Koszyce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu: 41) 35-14-048 wew. 108