Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koszyce. Drukuj

Zgodnie z art.9c ust. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.) Urząd Gminy w Koszycach przekazuje informacje odnośnie prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koszyce.

Wpis w/w uzyskały następujące przedsiębiorstwa:

  1. KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak spółka jawna , ul. Jagiełły 25, 32 – 100 Proszowice, NIP: 6821232370, REGON: 351219258 data wpisu 30.03.2012r.
  2. TRANS – FORMERS KARPATIA sp. z o. o. 33 -100 Tarnów, ul. Krakowska 46, NIP: 8731014995, REGON: 850384270, data wpisu 09.08.2012r.
  3. A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. 41 – 800 Zabrze, ul. Lecha 10, NIP: 6762157648, REGON: 357190739, data wpisu 26.11.2012r.
  4. CONTECO sp. z o. o. 33 -130 Radłów, ul. Woleńska 15, NIP: 8733003530, REGON: 852743767, data wpisu 30.11.2012r.
  5. MIKI Recykling sp. z o. o. ul. Nad Drwiną 33, 30 – 841 Kraków, NIP:6762279446, REGON: 356881507, data wpisu 30.11.2012r.
  6. „EKOM” Maciejczyk Sp.J., ul. Zakładowa 29, 26 – 52 Nowiny, NIP:9591039983, REGON: 290804239, data wpisu18.12.2012r.
  7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków, Sp. z o. o. ul. Półłanki 64, 30 – 740 Kraków NIP:6792587750, Regon:35704048, data wpisu 31.12.2012r.
  8. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Tarnów, ul. Okrężna 11, NIP: 8730208697, REGON: 850033843, data wpisu 26.03.2013r.
  9. SITA MAŁOPOLSKA sp. z o.o. 30 – 731 Kraków, ul. Kosiarzy 5ANIP:7341066587, REGON: 490655431 data wpisu 18.03.2013

10.  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „Gawlik” Małgorzata Gawlik Witów 79, 32 – 130 Koszyce NIP:6821569477, REGON:120558887, data wpisu 10.01.2013r.

11.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 40-833 Katowice ul. Obroki 140 NIP:6430128630, REGON: 270135328, data wpisu 18.03.2013 r.

12.  Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka o.o. 30 – 307 Kraków, ul. Barska 12, NIP:6762460430, REGON: 122729525, data wpisu 11.03.2013r.