Kapliczka w Morsku Print
Friday, 11 October 2019 13:43

Dnia 8 października 2019 roku odbył się odbiór kapliczki figuralnej św. Jana Nepomucena w Morsku datowanej na 1759 rok.

Renowacja kapliczki była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w kwocie 17 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego „ Kapliczki Małoplski_2019”.

Całkowity koszt renowacji wyniósł kwotę 33 500,00 zł i wykonany został przez firmę MDC RENO KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI reprezentowaną przez Panią Monikę Domańska-Tomczyk dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki.

Pełen opis i zdjęcia kapliczki poniżej.